Let me introduce you to some of my team members:   Kom ek stel u voor aan sommige van my span lede:
 
We are all willing to travel anywhere in South Africa and the World!  Ons is almal bereid om te reis na enige plek in Suid Afrika en die Wêreld !
THE PASTORS / DIE PASTORE
       Pretoria
Jaco Venter
Marius & Ansa Potgieter
Ben Schoeman
Johan van Loggerenberg
Riaan Eloff
Deon Swart
Andries Nel
      Pretoria
       Pretoria
     Pretoria
      Pretoria
  Boksburg
      Pretoria
Marius & Erica Ferreira
West Rand Gauteng
    Western Cape
Marius & Kotie Swart
Jaco Geldenhuys
Roy Stevens
      KZN
  Gauteng
   Eastern Cape
Gilbert vd Hoven
Pretoria