www.wedbyjaco.co.za
Ons voltrek Heteroseksuele (Man & Vrou) Huwelik verbintenisse van alle
Christelike Denominasies, Interkerklike Christelike groepe, Messiaanse Gelowiges,
asook paartjies wat aan geen spesifieke kerkgenootskap behoort nie.
Ons is gelisensieerd om Suid Afrikaners en enige Nie Suid Afrikaners se Huwelike te voltrek.
We conduct Weddings between a Man & a Woman of all Christians and all Denominations,
Interdenominational, Non Denominational, Messianic Believers, as well as Couples who
belong to no specific Church. We are licensed to do weddings of South Africans and
Non South Africans anywhere in South Africa.
Gauteng, Limpopo, North West, Mpumalanga, Kwazulu Natal, Knysna, George, Kaapstad Bloemfontein, Oos London, Port Elizabeth, oral in Suid Afrika.
I Hear Wedding Bells – Wedding Directory